De rol van publieke doelen en belangen in het privaatrecht

Kasper Jansen, Koen Swinnen, Valérie Tweehuysen

Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

65 Downloads (Pure)

Abstract

In dit themanummer staat de wisselwerking tussen privaatrecht en publiekrecht centraal. Het themanummer bevat bijdragen over (1) de overgang van vergunningen en subsidies, (2) publiekrechtelijke beperkingen van het eigendomsrecht in Nederland en (3) België, (4) de civielrechtelijke rechtsgevolgen van het Didam-arrest, (5) de betekenis van schaarste voor het contractenrecht, (6) de combinatie van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regels in de Dienstenrichtlijn en (7) de wisselwerking van privaat- en publiekrechtelijke normen binnen het financieel toezichtrecht.
Original languageDutch
Article number16
Pages (from-to)137-140
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Volume2023
Issue number5
Publication statusPublished - 17 May 2023

Cite this