De verstekprocedure getoetst: een empirisch onderzoek naar de verstekprocedure in het licht van het KEI-programma

Xandra Kramer, Ilja Tillema, ML Tuil

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

7 Downloads (Pure)

Abstract

Een groot deel van de civiele vonnissen eindigt in een verstekvonnis. Het fungeren van de verstekprocedure als algemene incassoprocedure is bekritiseerd. Zo heeft de commissie Asser-Groen-Vranken voor de invoering van een nationale betalingsbevelprocedure gepleit. In het programma Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak (KEI) wordt ervoor gekozen geen betalingsbevelprocedure in te voeren. De vraag is of het KEI-programma op dit punt de juiste keuzes maakt en wat mogelijke implicaties hiervan zijn. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van uitgevoerd empirisch onderzoek naar de verstekprocedure gepresenteerd en in het licht hiervan de in het concept wetsvoorstel gemaakte keuzes becommentarieerd.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-11
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Volume22
Issue number1
Publication statusPublished - 2014

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this