De waarde van sociaal ondernemerschap: Een verkennend onderzoek naar sociaal ondernemerschap in Midden-Nederland

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportProfessional

Abstract

Binnen het Programma MKB en Ondernemerschap van Panteia/EIM wordt de laatste jaren meer aandacht gegeven aan sociaal ondernemerschap. Dit onderzoek heeft tot doel de kennis over (sociaal) ondernemerschap en haar maatschappelijke waardecreatie te vergroten. Hiertoe is een representatieve steekproef van ondernemers in Midden-Nederland ondervraagd. Op basis van de doelstellingen die de bedrijven nastreven is onderscheid gemaakt naar drie typen ondernemingen: economisch gedreven ondernemingen, sociaal georiënteerde ondernemingen en sociale ondernemingen. Centraal staat de waardecreatie van sociale ondernemingen, afgezet tegen de twee andere typen bedrijven. Deze vergelijking met andere typen bedrijven is wat dit onderzoek onderscheidt van andere onderzoeken en stoelt op de aanname dat alle ondernemingen, ook als zij voornamelijk winst nastreven, sociale waarde toevoegen aan de maatschappij.
Original languageDutch
Place of PublicationZoetermeer
Number of pages33
EditionResearch Report A201306
Publication statusPublished - 2013

Publication series

SeriesResearch Report
VolumeA201306

Cite this