De werking van het concurrentiebeding. Eindrapport.

M. Bartsch, D. Grijpstra, Ruben Houweling

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

15 Downloads (Pure)

Abstract

Dit rapport betreft een onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding binnen
het arbeidsrecht. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit
onderzoek door het onderzoeksbureau Panteia laten uitvoeren als vervolg op een
motie die in de Tweede Kamer is ingediend door de leden Van Weyenberg en G. van
Dijk. De motie vroeg om nadere voorwaarden voor het gebruik van het
concurrentiebeding. Het ministerie van SZW heeft vervolgens een breed onderzoek
uitgezet om nader inzicht te krijgen in het voorkomen, de motieven en de werking van
het concurrentiebeding in de praktijk.
Het onderzoek bestond onder andere uit grootschalige enquêtes met werkgevers en
werknemers, interviews met experts en desk research. Ook is aandacht uitgegaan
naar de internationale context. Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden december
2020 tot en met april 2021. Van de kant van Panteia waren Merle Bartsch, Inge van
den Ende, Peter de Klaver, Gratiëlla Schippers, Yoram Lentze en ondergetekende bij
het onderzoek betrokken. Zij werden ondersteund en geadviseerd door Ruben
Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Original languageDutch
Place of PublicationZoetermeer
Number of pages150
Publication statusPublished - 26 May 2021

Cite this