Delen in modern ondernemen

Aloy Soppe, Ruben Houweling

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechBookAcademic

Abstract

Modern ondernemen kenmerkt zich door duurzaamheid en flexibiliteit. Gedragen door nieuwe theorieën in de organisatieliteratuur is het klassieke agentschapsmodel onder druk komen te staan. Het participatiemodel (stakeholder theory) en de stewardship theory benadrukken dat efficiëntie gemakkelijker wordt bereikt, indien de belangen van de werkgever en werknemer meer worden gestroomlijnd. Door (aan)deel te nemen in de onderneming kan deze stroomlijning worden bewerkstelligd. Het verwerven van aandelen in de onderneming door personeel, of door op andere wijze financieel te participeren in de onderneming, wordt financiële werknemersparticipatie genoemd. Maar zijn werkgevers wel bereid werknemers financieel te laten participeren en daarmee een deel van de zeggenschap aan werknemers over te dragen? En zijn werknemers wel bereid te participeren en zo ja, met welke motieven (verkrijgen van meer zeggenschap of louter financieel gewin)? Welke vormen van financiële participatie komen in Nederland voor? Hoe verhoudt financiële werknemersparticipatie zich tot bestaande vormen van medezeggenschap? En past financiële werknemersparticipatie nog wel, of juist, in een groeiende flexibele arbeidsmarkt. Delen in modern ondernemen geeft op deze (en meer) vragen antwoord. Aan de hand van een grootschalig empirisch onderzoek (enquête-onderzoek n=1085) is de bereidheid tot en ervaringen met financiële werknemersparticipatie in Nederland onderzocht. Tevens is een aantal diepte-interviews gehouden en zijn de jaarverslagen van de midcap en smallcap geanalyseerd op het aspect van financiële werknemersparticipatie. Het onderzoek biedt zodoende niet alleen inzicht in de stand van financiële werknemersparticipatie in Nederland anno 2014, maar vormt ook een uitstekend naslagwerk voor de theorie en het juridisch kader van financiële werknemersparticipatie.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
PublisherErasmus School of Law (ESL)
Number of pages111
Publication statusPublished - 2014

Cite this