Deliveroo in perspectief

Madeleine Merkx, Ruben Houweling, Touria El Ouardi

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

27 Downloads (Pure)

Abstract

In het Deliveroo-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar ‘riders’ kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Dit arrest is van belang gezien de verwachte wijzigingsvoorstellen omtrent de kwalificatie van arbeidsverhoudingen. De Hoge Raad legt de bal
daarom deels bij de wetgever, maar legt ook nieuwe accenten die relevant zijn voor de praktijk. Het arrest verduidelijkt het toetsingskader voor het bepalen van een arbeidsovereenkomst en introduceert tien gezichtspunten die in de beoordeling moeten worden meegenomen en heeft daarmee gevolgen voor de
beoordeling van arbeidsverhoudingen. In deze bijdrage belichten de auteurs de gevolgen van het arrest vanuit drie invalshoeken: vanuit arbeidsrechtelijk, loonheffingen- en omzetbelastingperspectief.
Original languageDutch
Article number22
Pages (from-to)4-19
Number of pages16
JournalMBB
Volume92
Issue number9
Publication statusPublished - 19 Jun 2023

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this