Dilemma’s bij gegevensuitwisseling in de frontlinie van de uitvoering van beleid in het sociaal domein

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

75 Downloads (Pure)

Abstract

In het sociaal domein zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om meer samenhang te brengen in de uitvoering van beleid. Tegelijkertijd is met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) meer aandacht gegeven aan het beschermen van de privacy van cliënten in het sociaal domein. De komst van de AVG heeft in het beleidsveld geleid tot onzekerheid en handelingsverlegenheid: terughoudendheid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, ook als er behoefte bestaat om persoonsgegevens uit te wisselen. In dit onderzoek wordt op basis van (1) open interviews met consulenten en leidinggevenden uit het sociaal domein en (2) een vignettensurvey onder consulenten die werkzaam zijn in het in Werk- en Inkomensdomein geconcludeerd dat consulenten in verschillende wijze reageren op aan hen aangeboden dilemma’s rondom privacy en informatieveiligheid. Deze verscheidenheid kan niet worden verklaard uit een gebrek aan hulplijnen naar kennis met betrekking tot privacyregelgeving, ervaren administratieve lasten of verschillen in aandacht die in organisaties wordt gegeven aan integrale dienstverlening en informatieveiligheid, maar wel aan de professionele oriëntatie van consulenten op de noden en de hulpvraag van de cliënt: hoe groter de mate waarin een consulent bereid en/of in staat is daadwerkelijk aandacht te geven aan de noden en hulpvraag van de cliënt, hoe meer de consulent bereid is persoonsgegevens uit te wisselen, en, daarmee minder recht te doen aan de privacybelangen van de betrokken cliënt. Deze constatering leidt tot twee aanbevelingsrichtingen. De eerste is dat als binnen uitvoeringsorganisaties de behoefte bestaat privacybelangen van cliënten te beschermen, kennisoverdracht niet volstaat en er een meer fundamentele cultuurverandering inclusief reflectie op de oriëntaties en drijfveren van consulenten moet plaatsvinden. De tweede is dat als de wetgever in het kader van integrale dienstverlening uitwisseling van persoonsgegevens wil faciliteren, aanvullende wettelijke grondslagen voor uitwisseling van persoonsgegevens wenselijk zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationHilversum
Number of pages74
Publication statusPublished - Feb 2021

Research programs

  • ESSB PA

Cite this