Door ontbreken discussie in gemeenteraad over gevolgen afschaffing maximumtarief voor verschillende groepen belastingplichtigen kan het hof niet beoordelen of (de wijziging van) het tarief van de precariobelasting voor standplaatsen in strijd is met de algemene rechtsbeginselen; verordening buiten toepassing en aanslagen voor twee opvolgende jaren vernietigd.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

In de annotatie wordt ingegaan op de extensieve toetsing van belastingverordeningen aan de formele rechtsbeginselen, zoals het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding en het motiveringsbeginsel, en de gevolgen van strijd met deze formele rechtsbeginselen. Ingegaan wordt op de door het hof aangelegde toets van het evenredigheidsbeginsel. Er wordt tevens een vergelijking getrokken met andere uitspraken op lokaal en nationaal belastinggebied.
Original languageDutch
Article number193
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2022
Publication statusPublished - May 2022

Court cases

Title21/00246 tot en met 21/00248
CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch
Date of judgement23/03/22
ECLI ID ECLI:NL:GHSHE:2022:936

Bibliographical note

Geen open access mogelijk door afspraken met uitgever (Kluwer).

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this