Economie van de gezondheidszorg

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechBookProfessional

Abstract

Wereldwijd legt de gezondheidszorg een steeds groter beslag op de beschikbare schaarse financiële middelen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en immer voortschrijdende medisch technische behandelmogelijkheden komt hierin de komende decennia geen verandering. Integendeel, de vraag of de beschikbare middelen doelmatig worden besteed speelt een steeds belangrijkere rol. Het is daarom niet verwonderlijk dat ook het vakgebied economie van de gezondheidszorg nog steeds volop in ontwikkeling is. De groeiende stroom theoretische en empirische bevindingen die hiervan het gevolg is, vormt de aanleiding voor een grondige herziening van het leerboek Economie van de Gezondheidszorg. Deze nieuwe editie geeft een overzicht van de state-of-the-art gezondheidseconomische kennis en inzichten. In vergelijking met de vorige editie zijn niet alleen de bestaande hoofdstukken grondig herzien en geactualiseerd, maar tevens zijn enkele nieuwe hoofdstukken toegevoegd over belangrijke thema’s zoals de rol van leefstijl en preventie en de honorering van zorgaanbieders. Ook in deze editie is er vanzelfsprekend opnieuw veel aandacht voor actuele beleidsthema’s in de Nederlandse gezondheidszorg, zoals het functioneren van het stelsel van gereguleerde concurrentie dat vooral sinds de invoering van de basisverzekering in 2006 steeds meer gestalte heeft gekregen. Tot de vele onderwerpen die aan bod komen behoren onder andere: - de bijdrage van investeringen in gezondheidszorg aan de volksgezondheid; - de dreigende onbetaalbaarheid van gezondheidszorg; - het effect van zorgverzekeringen en eigen betalingen op het gedrag van zorgvragers; - het effect van een ongezonde leefstijl en preventie op de zorguitgaven; - de positieve en negatieve gevolgen van uitkomstbekostiging ; - de aan- of afwezigheid van schaalvoordelen bij zorginstellingen; - de economische evaluatie van nieuwe medische technologieën; - de randvoorwaarden voor gereguleerde concurrentie in de zorg; en - het belang van effectief mededingingstoezicht in de zorg. Het leerboek Economie van de gezondheidszorg is samengesteld onder redactie van Erik Schut en Marco Varkevisser, beide werkzaam bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Eramus Universiteit Rotterdam. Tal van gerenommeerde (gezondheids)economen hebben een bijdrage geleverd. Het leerboek is primair bedoeld voor studenten van universiteiten en hoger beroepsonderwijs, en vormt bij diverse opleidingen al jaren een vast onderdeel van het curriculum. Daarnaast is het ook geschikt voor deelnemers aan post-hoger onderwijs en managementopleidingen in de gezondheidszorg. Mede door de verscheidend aan beleidsrelevante onderwerpen is het leerboek eveneens nuttig voor beleidsmakers, bestuurders, managers, adviseurs en toezichthouders die de belangrijke economische vraagstukken in de zorg beter willen doorgronden.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherReed Business Education
Number of pages438
ISBN (Print)9789035246928
Publication statusPublished - 2014

Research programs

  • EMC NIHES-05-63-03 Competition

Cite this