Economische en juridische aspecten van de ECB-opkoopprogramma’s: Een vervolg

Translated title of the contribution: Economic and legal aspects of ECB purchasing programmes: A follow-up

Fabian Amtenbrink, Lex Hoogduin*, Harald Benink, Ivo Arnold, Diane Fromage

*Corresponding author for this work

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

34 Downloads (Pure)

Abstract

In januari 2021 verscheen het eerste rapport van de studiegroep ECB “Economische en juridische aspecten van de ECB-opkoopprogramma’s.”1 Dit rapport is geschreven in opdracht van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Deze commissie heeft een nieuwe studiegroep ECB, deels bestaande uit leden van de studiegroep van 2021, om een update van het eerste rapport gevraagd met als focus de verenigbaarheid met de Europese verdragen van de door de ECB genomen maatregelen om de fragmentatie in de eurozone tegen te gaan:, en vooral het Transmission Protection Instrument (TPI) en de flexibele herinvesteringen van vrijvallende staatsobligaties uit het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Ook werd de studiegroep verzocht uiteen te zetten wat de gevolgen (kunnen) zijn van de hoge inflatie en het verkrappende monetaire beleid op de winstgevendheid en kapitaalpositie van de ECB en de nationale centrale banken.
Translated title of the contributionEconomic and legal aspects of ECB purchasing programmes: A follow-up
Original languageDutch
Number of pages62
Publication statusPublished - 15 Jan 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Economic and legal aspects of ECB purchasing programmes: A follow-up'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this