Een herbezinning op het Wennex-arrest

Laurents Fennema, Arnoud Pijls

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

In deze bijdrage staat het bekende Wennex-arrest centraal. Na een bespreking van de belangrijkste historische achtergronden en ontwikkelingen, staan wij stil bij het vennootschappelijk belang en het daarmee samenhangende belangenpluralisme. Daarna maken wij een koppeling met de uitspraak van de Hoge Raad in het Wennex-arrest. Vervolgens bezien wij in hoeverre het Wennex-arrest nog past in het huidige vennootschapsrecht en betogen wij dat een herbezinning op dit arrest wat ons betreft wenselijk is, mits een goed alternatief voorhanden is. In het verlengde daarvan gaan wij in op een aantal verklaringen voor het hedendaagse gebruik van het Wennex-arrest. Wij sluiten onze bijdrage af met een pleidooi voor een herbezinning op het Wennex-arrest.
Original languageDutch
Pages (from-to)120-131
Number of pages12
JournalTvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Volume2022
Issue number4
Publication statusPublished - 1 Aug 2022

Bibliographical note

Mr. L.H. Fennema heeft de masters Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law (‘ESL’) afgerond. Dit artikel is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie voor de master Ondernemingsrech

Cite this