Een nieuwe repressieve rechterlijke toetsing van het ontslag. Een 'reële grond' voor juridisering en rechtsonzekerheid?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

De auteur analyseert verschillende wetsontwerpen, -voorstellen en politieke uitgangspunten die een fundamentele wijziging van het Nederlandse ontslagrecht impliceren. Hij toetst de voorgestelde (marginale) repressieve toetsing van het ontslag aan onder meer ILO-verdrag 158 en komt tot de conclusie dat de nieuwe regelingen onderling sterk verschillen en lang niet altijd de toets van ILO-verdrag 158 kunnen doorstaan. Ten slotte merkt hij op dat de beoogde doelstelling (dejuridisering en rechtszekerheid) niet worden bereikt met de beoogde wetgeving, vanwege de complexiteit van ontslagvergoedingssystemen.
Original languageDutch
Pages (from-to)312-317
Number of pages6
JournalTijdschrift arbeidsrechtpraktijk
Volume2012
Issue number7
Publication statusPublished - 2012

Research programs

  • SAI 2005-01 LM

Cite this