Enhancing care and follow-up for older individuals: Shifting towards medication optimization?

Aimée E.M.J.H. Linkens

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisInternal

8 Downloads (Pure)

Abstract

Het doel van dit proefschrift was om de effectiviteit van verschillende initiatieven gericht op het verbeteren van de zorg en follow-up voor (kwetsbare) ouderen te onderzoeken.
We onderzochten het effect van een orthogeriatrisch co-management, waarbij de verpleegkundig specialist primair samen met de orthopedisch chirurg zorg verleende aan kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur. Deze multidisciplinaire aanpak zorgde voor een aanzienlijke afname (50%) van de sterfte na zowel 3 maanden als 1 jaar vergeleken met de normale zorg.
Polyfarmacie en het gebruik van medicatie die geassocieerd is met medicatiegerelateerde problemen vergroten beide het risico op medicatiegerelateerde (her)opnames. Om medicatiegerelateerde (her)opnames te voorkomen wordt er veel onderzoek gedaan naar de inzet van een medicatiereview, zowel de handmatige als met ondersteuning van een computersysteem.
De CHECkUP (Control in the Hospital by Extensive Clinical rules for Unplanned hospitalizations in older Patients) is een studie met als doel ziekenhuisopnames verlagen binnen 1 jaar door de inzet van een wekelijkse medicatiebeoordeling middels een computersysteem. Patiënten die ouder zijn dan 60 jaar met polyfarmacie én medicijnen gebruiken die geassocieerd zijn met medicatiegerelateerde problemen, werden geïncludeerd. Van de eerste 100 inclusies had 48% een medicatiegerelateerde opname bij inclusie, dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde bij ouderen boven de 70 jaar. Dit suggereert dat we patiënten selecteren met een hoog risico op een medicatiegerelateerde opname.
Om de kwaliteit van een computersysteem te verbeteren onderzochten we de invloed van de apotheker en tijd in de dagelijkse praktijk op het oplossen van medicatie problemen, beide hebben een positief effect.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • van der Kuy, Hugo, Supervisor
  • Spaetgens, Bart, Co-supervisor, External person
  • van Nie-Visser, N, Co-supervisor, External person
  • Hurkens, Kim P.G.M., Co-supervisor, External person
Award date16 May 2024
Place of PublicationRotterdam
Print ISBNs978-90-834134-1-9
Publication statusPublished - 16 May 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhancing care and follow-up for older individuals: Shifting towards medication optimization?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this