Enige gedachten omtrent interne bestuurdersaansprakelijkheid. Voert de Hoge Raad met zijn enquêterechtelijke Laurus-beschikking een koerswijziging door in het leerstuk van art. 2:9 BW?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageDutch
Article number141
JournalOndernemingsrecht
Publication statusPublished - 2005
Externally publishedYes

Research programs

  • SAI 2005-01 LM

Cite this