Essay in corporate finance and accounting

Felix Lamp

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisInternal

Abstract

Het onderzoek door Lamp toont aan dat van de financieel analisten die steeds verkeerde voorspellingen doen, 73% een optimist is. Zij voorspellen steeds te hoge winsten. De pessimisten (27%) verwachten juist te lage winsten. Ervaring heeft geen invloed op optimisme of pessismisme, aldus Lamp. Optimisten blijken verder minder optimistisch te zijn als ze werken voor grotere effectenmakelaars. Lamp heeft een winstverwachtingmodel ontwikkeld waarin wordt gecorrigeerd voor optimisme en pessimisme in individuele voorspellingen. Deze is nauwkeuriger dan conventionele voorspellingen, zoals de consensusvoorspelling (het gemiddelde van alle individuele voorspellingen). De verbeterde prognose heeft een kleinere foutmarge en kan meer variatie in winst per aandeel verklaren dan de andere modellen. Europese rechtsvorm: Het memorandum over financieel analisten is een van de drie onderzoeken in het proefschrift van Lamp. Hij bestudeert ook ondernemingen die kiezen voor een Societas Europaea (SE), een nieuwe Europese rechtsvorm. Daarbij gaat hij in op de vraag waar en wanneer ondernemingen worden ondergebracht in een vennootschap en welke veranderingen in de onderneming van invloed zijn op de aandeelhouderswaarde. SE-ondernemingen die hun bestuursstructuur wijzigen van een getrapt bestuur (managementlaag en raad van commissarissen) naar een enkelvoudig bestuur (raad van bestuur), hebben een negatieve winstverwachting hebben van 3,7, stelt Lamp. De resultaten sluiten aan bij de visie dat de SE waarde vernietigt als managers deze Europese rechtsvorm gebruiken om de toezichtlaag af te schaffen. Verder blijken vooral ondernemingen in door overheid gereguleerde industrieën, zoals de gokindustrie, baat te hebben bij de SE-rechtsvorm. Zij hebben een positieve winstverwachting van 2,5%. Lamp presenteert en test tenslotte ook een benadering om uitspraken te kunnen doen over ondernemingen van verschillende omvang. Het onderzoek van Lamp werd verricht in het Tinbergen Institute, het economisch onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • Dittmann, Ingolf, Supervisor
  • de Jong, Abe, Doctoral committee member
  • Yermack, David, Doctoral committee member
Award date14 Jun 2011
Place of PublicationRotterdam
Publication statusPublished - 14 Jun 2011

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Essay in corporate finance and accounting'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this