Evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt ingegaan op de Wet hervorming herziening ten voordele en de recente evaluatie daarvan. Daarbij komen de wettelijke wijzigingen aan de orde en wordt onder meer stilgestaan bij de belangrijkste bevindingen en conclusies naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie. Geconcludeerd wordt dat de mogelijkheden om een afgesloten strafzaak herzien te krijgen, zijn verruimd, zonder dat de herzieningspoorten wagenwijd zijn opengezet. De wet is doeltreffend te noemen. Er zijn echter wel enkele knelpunten gesignaleerd die de werking van het rechtsmiddel herziening zouden kunnen frustreren.
Original languageDutch
Pages (from-to)184-192
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad (NJB)
Volume2019
Issue number157
Publication statusPublished - 2019

Bibliographical note

geen doi

Research programs

  • ESL 98-04 capgrp Publiekr
  • SAI 2005-04 MSS
  • SAI 2008-06 BACT
  • SAI 2010-01 RRL
  • ESSB SOC

Cite this