Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 1 januari 2012 is voor het eerst sinds de introductie van het begrip ‘algemeen belang’ in de Nederlandse belastingwet in 1917 het begrip ‘algemeen nut’ gedefinieerd. Bovendien geldt nu één definitie van algemeen nut voor alle belastingwetten, doordat deze definitie is vastgelegd in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Alleen de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) zal zijn eigen, aan de BTW Richtlijn ontleende begrippenkader houden in de vrijstellingsbepalingen van artikel 11 Wet OB. Ook ‘sociaal belang behartigende instelling’ is nu voor alle Rijksbelastingen gelijk gedefinieerd en wel in artikel 5c AWR. Het begrip ‘sociaal belang’ is echter ongedefinieerd gebleven. Daarnaast bevat de AWR sinds 1 januari ook de nieuwe definitie van ‘steunstichting SBBI’, maar die moet in 2012 nog nader worden ingevuld. In deze bijdrage analyseert de auteur de veranderingen die de nieuwe definitie van ‘algemeen nut’ met zich brengt. De nieuwe regelgeving wordt geplaatst in het perspectief van de ontwikkelingen op het gebied van het begrip ‘algemeen nut’ in de afgelopen jaren en er worden vergelijkingen met ontwikkelingen in het buitenland gemaakt. Deze analyse maakt duidelijk dat het Nederlandse wetgevingsproces niet optimaal is geweest en de discussies over de invulling van het begrip ‘algemeen nut’ met deze wetswijziging niet zijn beëindigd.
Original languageDutch
Pages (from-to)98-104
Number of pages7
JournalWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume143
Issue number6917
Publication statusPublished - 2012

Cite this