Geen aanspraak op bijdrage BTW-compensatiefonds voor gescheiden inzamelen I

Nino Arzini, JPWHT Becks

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

17 Downloads (Pure)

Abstract

Eiseres heeft voor de jaren 2015 tot en met 2018 de omzetbelasting die drukt op de kosten van het gescheiden inzamelen of het inzamelen en nascheiden van verpakkingsmaterialen uit huishoudelijk afval, het eventueel sorteren van de ingezamelde verpakkingsmaterialen en het registreren van het ingezamelde verpakkingsmateriaal in aanmerking laten komen voor een bijdrage uit het BCF.Deze bijdragen uit het BCF zijn van eiseres teruggevorderd. Daarbij is tevens belastingrente aan eiseres in rekening gebracht.In geschil is of het bezwaar inzake het jaar 2015 terecht niet-ontvankelijk is verklaard en of de bijdragen uit het BCF terecht van eiseres zijn teruggevorderd. Meer in het bijzonder is in geschil of eiseres de in geding zijnde activiteiten heeft verricht als ondernemer. Verder is in geschil of verweerder terecht belastingrente in rekening heeft gebracht.

Original languageDutch
Article number1626
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2022
Issue number16
Publication statusPublished - 21 Apr 2022

Court cases

CourtRechtbank Den Haag
Date of judgement30/12/21
ECLI IDECLI:NL:RBDHA:2021:15979

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this