Geen parkeerbelasting voor diplomaten (nr. 19/03212)

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

De Hoge Raad oordeelt in navolging van A-G IJzerman dat een medewerker van Eurojust als diplomaat is vrijgesteld van de gemeentelijke parkeerbelasting. De uitzondering op de vrijstelling, voor 'heffingen wegens bepaalde verleende diensten', is hier niet van toepassing. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat hieronder moet worden verstaan 'heffingen die uitsluitend dienen als een bijdrage van de gebruiker in de kosten van verleende diensten zijn uitgesloten van de in de aanhef van artikel 34 van het Verdrag neergelegde vrijstelling' en de parkeerbelasting dient blijkens de wetsgeschiedenis niet uitsluitend tot bijdrage in de gemeentelijke kosten van verleende (parkeer)diensten. In de annotatie wordt hierop ingegaan en wordt het oordeel toegepast op andere gemeentelijke heffingen.
Original languageDutch
JournalNLFiscaal
Volume2020
Issue number2445
Publication statusPublished - 2020

Court cases

TitleNLFiscaal 2020/2445
CourtHoge Raad
Date of judgement6/11/20
ECLI IDECLI:NL:HR:2020:1729

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this