Geen rioolheffing mogelijk van unit in bedrijfsverzamelgebouw, omdat hemelwater op eigen terrein wordt verwerkt via een grindkoffer.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

14 Downloads (Pure)

Abstract

In de annotatie wordt ingegaan op de vraag onder welke voorwaarden de gemeente rioolheffing mag heffen van objecten zonder rioolaansluiting. Daarbij worden diverse uitspraken besproken. Ook wordt ingegaan op de nieuwe VNG-modelverordening riool- en waterzorgheffing: daarin wordt de heffingsplicht losgekoppeld van het belang dat een perceeleigenaar heeft bij de uitvoering van de gemeentelijke waterzorgtaken.
Original languageDutch
Article number263
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2022
Issue number14
Publication statusPublished - Jul 2022

Court cases

Titlenrs. 21/2480 en 22/726
CourtRechtbank Oost-Brabant
Date of judgement20/05/22
ECLI IDECLI:NL:RBOBR:2022:2024

Bibliographical note

JCDI:ADS652582:1

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this