Geen schadevergoeding wegens te hoge WOZ-waarden; leerstuk formele rechtskracht.

Lukas Hendriks

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

5 Downloads (Pure)

Abstract

X (belanghebbende) heeft verzocht om vergoeding van schade bestaande uit het bedrag aan diverse belastingen die te veel zijn betaald als gevolg van te hoog vastgestelde WOZ-waarden voor de jaren 1995-2016.

Rechtbank Noord-Nederland heeft het verzoek alleen toegewezen voor zover dat betrekking heeft op de WOZ-beschikkingen 2014-2016.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft daarentegen geoordeeld dat er ook met betrekking tot die jaren geen grond is voor schadevergoeding. Omdat de WOZ-beschikkingen 2014-2016 onherroepelijk vaststaan, moet op basis van het leerstuk van de formele rechtskracht in beginsel worden aangenomen dat deze beschikkingen rechtmatig zijn. Weliswaar heeft de Heffingsambtenaar erkend dat die WOZ-beschikkingen onrechtmatig zijn, maar omdat dit is gebeurd nádat die WOZ-beschikkingen onherroepelijk zijn geworden, leidt deze erkenning volgens het Hof niet tot een uitzondering op het beginsel van de formele rechtskracht.

X is het met dit laatste niet eens en heeft cassatieberoep ingesteld.

Volgens A-G Pauwels is het oordeel van het Hof echter juist. Hij geeft de Hoge Raad in overweging het beroep in cassatie ongegrond te verklaren.
Original languageDutch
JournalNLFiscaal
Volume2023
Issue number1664
Publication statusPublished - 27 Jul 2023

Court cases

CourtA.G.
Date of judgement8/06/23
ECLI IDECLI:NL:PHR:2023:571
Case number22/03769

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this