Geloof en geluk in landen

MC (Maarten) Berg, R Veenhoven

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

3 Downloads (Pure)

Abstract

Dit artikel behandelt drie vragen over de relatie tussen geloof en geluk in landen: 1) Zijn mensen gelukkiger in landen waar geloof een grote rol speelt? 2) Maakt de aard van het geloof daarbij uit? 3) Doet diversiteit in geloof afbreuk aan het geluk? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van vergelijkende analyse van 142 hedendaagse landen. De mate van geloof in landen wordt gemeten met een enquêtevraag naar het belang dat men hecht aan God. De aard van geloof en de diversiteit van geloof worden gemeten aan de hand van percentages van de bevolking dat zich tot een bepaalde geloofsgemeenschap rekent. Geluk wordt gemeten met enquêtevragen naar ‘overkoepelend geluk’, stemmingsniveau en tevredenheid met het leven. Analyse van deze gegevens leert het volgende: 1) Er is een negatief verband tussen mate van geloof en gemiddeld geluk (r = ? 0.31). In landen waar God belangrijk wordt geacht zijn de mensen doorgaans minder gelukkig. Bij controle voor welvaart verdwijnt dit verband grotendeels. Ook bij aparte analyse van westerse landen vinden we een negatieve correlatie tussen religiositeit en geluk (r = ? 0.29). 2) Het percentage Christenen in een land blijkt positief samen te hangen met het gemiddelde geluk van de bevolking. Het percentage Katholieken hangt sterk samen met geluk op mondiaal niveau, terwijl het percentage Protestanten sterk samenhangt met geluk in de Westerse wereld. Op mondiaal niveau blijkt er een negatief verband te bestaan met het aantal Moslims, met het aantal Hindoes en met het aantal Boeddhisten, terwijl er geen verband wordt gevonden met het percentage Joden. De meeste verbanden verdwijnen na controle voor welvaart, maar het positieve verband met het percentage katholieken blijft (rp= +0.37). Hetzelfde geldt voor het negatieve verband tussen geluk en het percentage Boeddhisten (rp= ? 0.27). 3) Diversiteit in geloof in het land gaat doorgaans gepaard met lager geluk (r=? 0.25), maar onder westerse landen blijkt juist een licht positief verband (r= +0.10). Deze uitkomsten sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat mensen beter gedijen in de moderne maatschappij dan in landen die nog dichter bij de traditionele agrarische samenleving staan. In die context kan geloof worden gezien als een bijverschijnsel van een minder leefbare maatschappijvorm, waarbinnen het mogelijk een positieve functie vervult. Geloof kan echter ook een factor zijn die dit soort samenlevingen in stand houdt. ENGLISH ABSTRACT Three questions are addressed in this paper: 1) Are people happier in nations where religion is prominent? 2) Does religious denomination matter in that context? 3) Are people less happy in religiously diverse nations? Comparison of 142 nations around 2005 yields the following answers: 1) People tend to be less happy in the most religious nations. 2) Average happiness is higher the more Christians in the nations and lower the more Muslims or Buddhist. 3) Religious diversity is negatively related to happiness among most countries, but is slightly positively related to average happiness in western nations
Original languageDutch
Pages (from-to)49-69
Number of pages20
JournalEthiek en Maatschappij
Volume12
Publication statusPublished - 2009

Research programs

  • ESSB SOC

Cite this