Gemeenteblad waarin de verordening rioolheffing is gepubliceerd is niet elektronisch beschikbaar gebleven. Verordening onverbindend en aanslagen vernietigd.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

In deze zaak is de rechtsgeldigheid van de aanslagen rioolheffing 2014 in het geding. Met betrekking tot de verordening is komen vast te staan dat deze is bekendgemaakt door publicatie in het gemeenteblad. Dat is op elektronische wijze gebeurd. Het gemeenteblad is echter nadien niet in elektronische vorm beschikbaar gebleven. Er is slechts een papieren afdruk van beschikbaar gebleven, die kan worden ingezien of op verzoek wordt toegestuurd. De tekst van de verordening (geconsolideerde vorm) is wel beschikbaar gebleven op www.wetten.overheid.nl. Aan het destijds geldende art. 139 lid 2 en art. 140 Gemeentewet werd aldus voldaan, aan art. 139 lid 3 niet. De Hoge Raad oordeelt dat de verordening vanwege deze omissie onverbindend is. In de annotatie wordt ingegaan op de bekendmakingsregels en het oordeel van de Hoge Raad.
Original languageDutch
Article number284
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2021
Issue number15
Publication statusPublished - 2021

Court cases

Titlenr. 20/00796
CourtHoge Raad
Date of judgement4/06/21
ECLI IDECLI:NL:HR:2021:823

Bibliographical note

geen open access versie beschikbaar, ivm afspraken EUR en Kluwer over embargotermijn

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this