Geraamde baten van de rioolheffing niet te herleiden tot de begroting. Herrekening van geraamde baten en lasten leidt tot overschrijding van de opbrengstlimiet met meer dan 10%: verordening onverbindend.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

In de annotatie wordt ingegaan op de opbrengstnorm: de geraamde baten van de rioolheffing mogen niet uitgaan boven de geraamde lasten terzake. Daarbij is de regel op basis van eerdere jurisprudentie, dat de geraamde bedragen moeten zijn terug te voeren op de begroting. In deze zaak geeft de heffingsambtenaar onvoldoende inzicht in de ramingen om te kunnen concluderen dat wordt voldaan aan de opbrengstnorm.
Original languageDutch
Article number33
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2022
Issue number2
Publication statusPublished - Jan 2022

Court cases

Titlenr. 20/632
CourtRechtbank Noord-Holland
Date of judgement18/11/21
ECLI IDECLI:NL:RBNHO:2021:10621

Bibliographical note

JCDI:ADS628234:1

Cite this