Gesubsidieerde rechtsbijstand: Een ondergeschoven kindje van de rechtseconomie

Elvira Langenberg, Louis Visscher

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

48 Downloads (Pure)

Abstract

De toegang tot het recht kan worden vergroot via onder andere third party litigation funding, resultaatsafhankelijke beloning van advocaten, rechtsbijstandsverzekeringen en gesubsidieerde rechtsbijstand. De rechtseconomie besteedt vooral aandacht aan de eerste drie (private) instrumenten. Gesubsidieerde rechtsbijstand heeft echter de potentie om ‘maatschappelijk wenselijke rechtszaken’ (dit zijn zaken waarvan de maatschappelijke baten groter zijn dan de maatschappelijke kosten) te stimuleren, ook als de private kosten een belemmering voor de rechtzoekende vormen. Gesubsidieerde rechtsbijstand verdient daarom meer rechtseconomische aandacht. Een economische analyse laat wel zien dat de huidige nadruk op de
inkomenstoets moet verschuiven naar de belangentoets. Het inkomen zegt namelijk niet zoveel over de maatschappelijke wenselijkheid. Zo lang het beschikbare budget onvoldoende is om alle rechtzoekenden te ondersteunen, moeten keuzes worden gemaakt. Het verdient dan aanbeveling om rechtszaken te financieren die ook baten voor anderen dan alleen de betreffende procespartij(en) meebrengen.
Original languageDutch
Article number2546
Pages (from-to)2966-2974
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad (NJB)
Volume2022
Issue number36
Publication statusPublished - 14 Nov 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS677499:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this