Gevolgen van corona voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

37 Downloads (Pure)

Abstract

De door de overheid vanwege corona opgelegde gebruiksbeperkingen van onroerende zaken,
hebben invloed op de WOZ-waarde van specifieke categorieën niet-woningen. Echter de vóór 1 maart 2021 vastgestelde WOZ-waarden betreffen de waarde naar waardepeildatum 1 januari 2020. De gebruiksbeperkende coronamaatregelen zijn in Nederland ruimschoots na die datum opgelegd.
Geanalyseerd wordt of en in hoeverre desondanks reeds in 2021 een waardeverminderende invloed van de gebruiksbeperkingen tot uiting kan worden gebracht in de WOZ-waarde. De Wet WOZ kent een regeling op basis waarvan in geval van bijzondere omstandigheden ook na waardepeildatum opgetreden wijzigingen meegenomen worden bij de waardering. In deze bijdrage is geanalyseerd ten aanzien van welke categorieën onroerende zaken al in 2021 rekening kan worden gehouden met de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen op de WOZ-waarde. Dit resulteert in een samenvattend afwegingskader.
Original languageDutch
Pages (from-to)4-12
Number of pages9
JournalMBB
Volume2021
Issue number10
Publication statusPublished - 12 Mar 2021

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this