Giftenaftrek en goede doelen in de CCCTB

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Achter de schermen wordt in Brussel nog steeds hard gewerkt aan het voorstel over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de Common Consolidated Corporate Tax Base, kortweg CCCTB. Tot op heden zijn de lidstaten van de Europese Unie nog niet tot overeenstemming gekomen over deze richtlijn, die alleen met instemming van alle lidstaten in werking kan treden. Wel is vorig jaar een door het Deense voorzitterschap becommentarieerd compromisvoorstel gepubliceerd. Inmiddels is al veel geschreven over de CCCTB. De behandeling van giften in de CCCTB is echter onderbelicht. Zeker gezien de wijzigingen die het compromisvoorstel hierin aanbrengt, is dit ten onrechte. De CCCTB zou namelijk een Europees algemeen nut begrip formuleren, dat afwijkend kan zijn van de invulling in de lidstaten. Wijzigingen in het anbi-begrip krijgen in de nationale context altijd veel politieke en maatschappelijke aandacht. De Europese definiëring van het anbi-begrip gebeurt echter in alle stilte en nagenoeg zonder toelichting. Reden genoeg dus om hier in deze opinie aandacht aan te besteden.
Original languageDutch
Article number254
Pages (from-to)1-3
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume14
Issue number6
Publication statusPublished - 2013

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this