Grove schuld. Over de betekenis van verwijtbaarheid bij commune culpoze delicten

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Deze rechtspraakrubriek heeft tot doel de betekenis van verwijtbaarheid bij culpoze delicten uiteen
te zetten. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij inzichten uit de strafrechtsdoctrine en
wordt de recente jurisprudentie over dit onderwerp geanalyseerd. Als referentiepunt geldt
hierbij het Black-out-arrest. In dit arrest uit 2004 laat de Hoge Raad zich onder andere uit
over de betekenis van verwijtbaarheid in het kader van artikel 6 WVW. Door middel van
een analyse van de rechtspraak die is verschenen na 2004 over met name artikel 307 en
308 Sr wordt getracht duidelijkheid te krijgen over de betekenis van verwijtbaarheid bij
commune culpoze delicten.
Original languageDutch
Article number68
Pages (from-to)731-754
Number of pages24
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2015
Issue number68
Publication statusPublished - 27 Oct 2015
Externally publishedYes

Cite this