Hemopoëtische stamcellen (HSC) uit navelstrengbloed: bevorderen van uitgroei in SCID-muizen door middel van macrofagendepletie

C. Van Den Bos*, W. Terpstra, M. M.A. Verstegen, A. Prins, W. A.M. Loenen, A. W. Wognum, G. Wagemaker

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Cite this