Herijking waarderingsuitzonderingen WOZ

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportProfessional

Abstract

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) is door het Ministerie van BZK gevraagd om een herijking uit te voeren van de huidige waarderingsuitzonderingen in de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ). Het betreft een onderzoek naar enerzijds rechtvaardiging voor de waarderingsuitzonderingen, zowel in het verleden als heden ten dage. Anderzijds is gevraagd de gevolgen van afschaffing van de waarderingsuitzonderingen in kaart te brengen. Het betreft de gevolgen voor de verschillende groepen belastingplichtigen, voor de aan de WOZ-waarde gekoppelde heffingen, voor de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en voor de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten.
Original languageDutch
PublisherErasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
Number of pages40
Publication statusPublished - 2020

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this