Herziening hoofdstukken I-III OESO-Richtlijnen voor Verrekenprijzen: business as usual of een drastische wijziging? (deel II)

Clive Jie-A-Joen, BWAM Damsma

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Vijftien jaar na de publicatie in 1995 van de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations heeft de OESO op 22 juli 2010 een herziene versie van deze guidelines gepubliceerd. Deze 2010-versie bevat een herziening van de hoofdstukken I-III en een nieuw hoofdstuk IX inzake de verrekenprijsaspecten van business restructuring. Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik waarin auteurs ingaan op de belangrijkste herzieningen van de hoofdstukken I-III en de betekenis hiervan voor de verrekenprijspraktijk.
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)385-390
Number of pages6
JournalMaandblad Belastingbeschouwingen
Issue number9
Publication statusPublished - 2011

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this