Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen: Een evaluatie van de M@ ZL-methodiek

Suzanne van den Toren, Carmen B. Franse, YTM Vanneste, Rienke Bannink, Marjolein Lugtenberg, WC Mulder, MLA Kroon, Amy van Grieken, Hein Raat*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Inleiding: De M@ZL-methodiek (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een methodiek die gericht is op het vroegtijdig identificeren van ziekteverzuim en het reduceren ervan door het tijdig en proactief aanbieden van ondersteuning. Dit onderzoek had tot doel de M@ZL-methodiek te evalueren onder leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en jeugdartsen.

Methode: Mbo-leerlingen met ‘zorgwekkend’ ziekteverzuim in zowel interventiescholen als controlescholen vulden op twee momenten (een nulmeting en na zes maanden) een zelfrapportagevragenlijst in. Voor de analyse werden lineaire en logistische regressieanalyses toegepast. Ook vulden mbo-leerlingen op interventiescholen en jeugdartsen een evaluatieformulier in.

Resultaten: Deelnemende mbo-leerlingen (n = 200) hadden een gemiddelde leeftijd van 18,6 jaar (sd = 2,0) en 78,5% was vrouw. De M@ZL-methodiek liet positieve resultaten zien op het verminderen van ziekteverzuim in dagen (β = −1,13, 95%-BI = −2,22–−0,05, p < 0,05) en op het verminderen van depressieve symptomen (β = −4,11, 95%-BI = −7,06–−1,17, p < 0,05). Voor andere gezondheidsindicatoren werden geen effecten gevonden (p > 0,05). Een significante interactie liet een afname van het ziekteverzuim zien bij mannen (p < 0,05), maar niet bij vrouwen (p > 0,05). De jeugdartsen die M@ZL uitvoerden, vonden de methodiek zinvol en verklaarden dat het consult bijna altijd verliep zoals bedoeld. Leerlingen beoordeelden het consult met een 8,3.

Conclusie: De M@ZL-methodiek kan positieve effecten hebben op het verminderen van zowel ziekteverzuim als depressieve symptomen bij mbo-leerlingen. De jeugdartsen en de leerlingen waardeerden de methodiek.
Original languageDutch
Pages (from-to)80-86
JournalJGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg
DOIs
Publication statusPublished - May 2021

Bibliographical note

© Bohn Stafeu van Loghum

Cite this