Het 'buried bumper'-syndroom: Een complicatie van PEG-sondes

Aafke H.C. Van Roon*, Suzan Nikkessen, Sjoerd M. Lagarde, Henk R. Van Buuren

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Achtergrond
Bij patiënten met een percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde kan het inwendige fixatieplaatje (de ‘bumper’) in de maagwand of nog dieper migreren en overgroeid raken met maagslijmvlies. Dit leidt tot het ‘buried bumper’-syndroom.

Casus
Onze patiënte kreeg tweeëneenhalf jaar na plaatsing van een PEG-sonde last van progressieve pijn ter hoogte van de insteekopening en lekkage van sondevoeding. De PEG-sonde was in de laatste 3 maanden niet ‘gedompeld en gedraaid’ (daarbij wordt de sonde een paar centimeter in het maaglumen geschoven en onderwijl om zijn as gedraaid). Bij gastroscopie bleek de bumper volledig vergroeid te zijn. Na klieven van het maagslijmvlies ter plaatse van de bumper kon deze worden gemobiliseerd en de sonde worden verwijderd.

Conclusie
Het buried-bumpersyndroom is een ernstige complicatie na plaatsing van een PEG-sonde. Vroege herkenning is belangrijk en in vrijwel alle gevallen is endoscopische therapie noodzakelijk. Dagelijks ‘dompelen en draaien’ voorkomt dat de bumper overgroeid raakt met maagslijmvlies. Met adequate voorlichting over het belang van dagelijks ‘dompelen en draaien’ moet ernaar gestreefd worden deze complicatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Inleiding
Percutane endoscopische gastrostomie (PEG) is een endoscopisch geleide procedure waarbij een permanente voedingssonde door de buikwand in de maag wordt geplaatst De sonde wordt gefixeerd met een inwendig fixatieplaatje in de maag en een uitwendig fixatieplaatje op de huid (figuur 1).

Het zogenoemde ‘buried bumper’-syndroom (BBS) is een langetermijncomplicatie waarbij het inwendige fixatieplaatje van de sonde geleidelijk migreert door de maagwand en daarbij door maagslijmvlies overgroeid raakt. In dit artikel laten wij zien hoe deze potentieel ernstige complicatie te behandelen en – nog belangrijker – te voorkómen is.
Original languageDutch
Article numberD4698
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Issue number2
Publication statusPublished - 29 Dec 2020

Bibliographical note

In print verschenen in week 2 2021

Cite this