Het fiscale gebouw wankelt – nieuwe bouwstenen voor verbetering van het belastingstelsel

Hayat Essaghir

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Samen met andere departementen heeft het ministerie van Financiën onderzoek gedaan hoe het belastingstelsel verbeterd en toekomstbestendig kan worden. De resultaten zijn op 18 mei 2020 door de Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit pakket worden knelpunten in het huidige belastingstelsel toegelicht. Daarnaast worden beleidsopties uitgewerkt, die kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze knelpunten. Het onderzoek en de beleidsopties ten aanzien van het knelpunt veroorzaakt door de flex- en platformeconomie worden hier kort aangehaald. In de brief wordt benadrukt dat het een ambtelijk rapport is zonder politieke sturing of toetsing.
Original languageDutch
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 26 May 2020

Cite this