'Het geval van onthoofting': Calamiteitenonderzoek anno 1822

Translated title of the contribution: 'A case of decapitation': Calamity investigation in 1822

Catharina Th Bakker*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articleAcademicpeer-review

Abstract

Een casus van een bevalling met fatale afloop die wordt beschreven in het boek De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur, 1776-1822, plaatst het werk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een historische context. Het blijkt dat er overeenkomsten bestaan tussen calamiteitenonderzoek anno 1822 en onze huidige tijd. Spanningen tussen tuchtrecht en strafrecht, grensgeschillen tussen verschillende beroepsgroepen (in dit geval verloskundigen en gynaecologen) en kwesties van openbaarheid en transparantie blijken van alle tijden. Door casusonderzoek te doen naar de omgang met calamiteiten kan men inzicht verwerven in medische missers in het verleden en hoe daarmee werd omgegaan. Ook krijgt men een beter beeld van de verwachtingen waaraan de geneeskunde in het verleden moest voldoen, en hoe en onder welke omstandigheden deze veranderden. Deze informatie is waardevol voor de keuzes in de gezondheidszorg van vandaag.
Translated title of the contribution'A case of decapitation': Calamity investigation in 1822
Original languageDutch
Article numberA13
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume164
Issue number39
Publication statusPublished - 24 Sep 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of ''A case of decapitation': Calamity investigation in 1822'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this