Het model en de rechter: Een onderzoek naar vermindering van de discrepantie tussen de door gemeenten modelmatig bepaalde woningwaarden enerzijds en de toetsing van de rechter daarvan anderzijds

Research output: Working paperProfessional

15 Downloads (Pure)

Abstract

Dit bachelorwerkstuk heb ik geschreven als bachelorstudent Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Het onderwerp van mijn werkstuk is het modelmatig waarderen van woningen. De
modelmatige wijze waarop gemeenten de waarde van woningen onderbouwen, staat niet op een ‘gelijk level’ met hoe de rechter aan deze waarde toetst. In dit werkstuk doe ik onderzoek naar deze discrepantie.
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) heeft het onderwerp voor dit werkstuk aangeleverd. Als student-assistent van het ESBL (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden) raak ik al snel enthousiast over onderwerpen binnenhet vak ‘Heffingen Lokale Overheden’. Daarnaast sprak het me aan om een onderzoek te doen waar de praktijk daadwerkelijk wat aan kan hebben.
Original languageDutch
Number of pages36
Publication statusPublished - 24 May 2018
Externally publishedYes

Bibliographical note

Bachelorwerkstuk Fiscaal Recht
Onderwerp: Heffingen Lokale Overheden

Research programs

  • ESL – Diversen Oud

Cite this