Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

7 Downloads (Pure)

Abstract

In de voorbije halve eeuw hebben zich ingrijpende wijzigingen voorgedaan in de classificatie van cultuur. Traditionele kunstopvattingen en culturele scheidslijnen zijn geërodeerd en vervangen door meer gedifferentieerde en minder hiërarchische patronen van cultuurproductie en consumptie. Voorheen als hoger beschouwde cultuuruitingen hebben aan prestige ingeboet en zijn steeds meer tot een mogelijke optie onder vele geworden. Susanne Janssen gaat in haar oratie na hoe deze veranderingen samenhangen met bredere maatschappelijke processen en daarmee verbonden ontwikkelingen binnen het culturele veld.
Original languageDutch
Pages (from-to)292-315
Number of pages24
JournalSociologie
Volume1
Issue number3
Publication statusPublished - 2005

Research programs

  • ESHCC A&CS
  • ESHCC M&C

Cite this