Het vrouwenquotum: een effectief laatste redmiddel? Een multidisciplinair onderzoek naar de manier waarop het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ kan bijdragen aan de genderdiversiteit in de Nederlandse bedrijfstop.

Annika Galle, Bas Dijkstra

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

279 Downloads (Pure)

Abstract

Het dwingendrechtelijke ingroeiquotum en de flexibele streefregeling zoals geïntroduceerd in het Wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’, vormen een uitzonderlijke eerste stap naar een evenwichtige zetelverdeling in de Nederlandse bedrijfstop. Op basis van juridisch, cijfermatig en rechtsvergelijkend onderzoek verwachten de auteurs dat het Wetsvoorstel effectief is om de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse bedrijfstop te verhelpen. Zowel de harde sancties in de vorm van nietigheid van de benoeming bij het ingroeiquotum als de transparantieverplichting, huidige tijdgeest, naming and shaming, alsmede de inzet van beleggers én maatschappij bij de flexibele streefcijferregeling, zullen naar verwachting de genderdiversiteit bevorderen.
Original languageDutch
Pages (from-to)27-38
Number of pages12
JournalTvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Volume2022
Issue number1
Publication statusPublished - 2022

Research programs

  • SAI 2005-01 LM

Cite this