High en intensive care als een volgende stap in dwangreductie

Translated title of the contribution: High and intensive care as a next step in the reduction of coercion

A. L. van Melle*, Sylvia Gerritsen, Lieke Zomer, Eric Noorthoorn, Niels Mulder, Guy Widdershoven, Yolande Voskes

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Achtergrond Het high en intensive care(HIC)-model biedt een kader voor acuteopnameafdelingen en wordt sinds 2013 geïmplementeerd door alle ggz-instellingen in Nederland. Doel Nagaan hoe de implementatie van het HIC-model verlopen is tussen 2014 en 2018 en hoe de mate van implementatie van het HIC-model samenhangt met dwangtoepassingen. Methode In 2014-2018 werden in twee fases 79 audits georganiseerd binnen 25 instellingen om de mate van implementatie van HIC in kaart te brengen aan de hand van een modelgetrouwheidsschaal, de HIC-monitor. Scores op de HIC-monitor werden vergeleken met data over dwangtoepassingen om het verband tussen implementatie van het HIC-model en dwangtoepassingen vast te stellen. Resultaten Scores op de HIC-monitor stegen in de loop van de tijd, vooral op het gebied van visie, gastvrijheid en faciliteiten. Een derde van de afdelingen scoorde lager op de HIC-monitor bij de tweede audit ten opzichte van de eerste. Instellingen die hoger scoorden, separeerden minder en gebruikten minder dwangmedicatie onder verzet. Conclusie Er is vooruitgang in implementatie van het HIC-model en instellingen die verder zijn in de implementatie van het HIC-model passen minder dwang toe. Borging van implementatie blijkt lastig. Er dient aandacht uit te gaan naar het landelijke personeelstekort en systematische evaluatie van dwang.

Translated title of the contributionHigh and intensive care as a next step in the reduction of coercion
Original languageDutch
Pages (from-to)351-357
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume63
Issue number5
Publication statusPublished - May 2021

Bibliographical note

Publisher Copyright:
© 2021 Uitgeverij Boom. All rights reserved.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High and intensive care as a next step in the reduction of coercion'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this