Hoe worden bestaande kwaliteitscriteria gebruikt binnen de museumsector en hoe wordt er aangekeken tegen alternatieve kwaliteitscriteria?

Translated title of the contribution: How are established quality indicators used in the museum sector and how are alternative quality indicators regarded?

Esther Peperkamp, Eugenio van Maanen, Harald Buitendijk, Dorus Hoebink, J (Jeroen) Nawijn

Research output: Working paperProfessional

Abstract

Deze rapportage bestaat uit 5 delen. In deel 1 worden de thema’s behandeld die ingaan op de rol en functie van stadsmusea zelf en de positie die in de stad innemen. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de waarde van politieke relevantie, bezoekersbelevingen en het belang van goede relaties tussen stadsmusea en de stedelijke netwerken waarin ze zijn ingebed. Hieruit komt een duidelijk beeld naar voren dat stadsmusea aan een zeer brede keur aan criteria moeten voldoen. Hierop wordt gereflecteerd in deel 2, waarin de respondenten aangeven in hoeverre ze zich kunnen vinden in de inhoud waarop stadsmusea worden beoordeeld. Het blijkt dat hier ruimte voor verbetering is volgens de respondenten, wat in deel 3 wordt behandeld: wat zijn goede alternatieven voor de huidige beoordelingscriteria? In deel 4 wordt besproken wat respondenten antwoordden op de vragen over de processen van de beoordeling en welke wijze van beoordelen zij zouden prefereren. In deel 5 ten slotte wordt een synthese gegeven van de voornaamste inzichten de deze thematische analyse heeft opgeleverd en hoe deze inzichten kunnen worden gebruikt in WP3.
Translated title of the contributionHow are established quality indicators used in the museum sector and how are alternative quality indicators regarded?
Original languageDutch
Place of PublicationBreda
Number of pages18
Publication statusPublished - 16 Nov 2021

Research programs

  • ESHCC A&CS

Cite this