Hoge Raad, 20-03-2012, 10/02739

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Als de schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om hoger beroep in te stellen niet aan alle voorwaarden voldoet zoals genoemd in HR 22 december 2009, NJ 2010/102 waaronder dat de advocaat verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd, wordt dat verzuim voor gedekt gehouden indien de verdachte of zijn gemachtigd raadsman ter zitting verklaart dat aan de verlening van de (onvolkomen) volmacht de wens van de verdachte ten grondslag lag om (op rechtsgeldige wijze) hoger beroep in te stellen.
Original languageDutch
Article number426
Pages (from-to)4844-4854
Number of pages11
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2012
Issue number30
Publication statusPublished - 2012

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this