Homofobe en Transfobe Haatuitingen onder het IVBPR en EVRM: Ontwikkelingen en Reflecties

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  3 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit artikel onderzoekt de plek van de (mogelijke) aanpak, door staten, van homofobe and transfobe haatuitingen1 onder internationale mensenrechtenverdragen. Te dien einde gaat dit artikel in op de relevant stand van zaken binnen de relevant universele mensenrechtenstandaarden van de Verenigde Naties (VN) en bekijkt dit vraagstuk tevens vanuit het perspectief van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aan de hand van enkele recente relevante uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, hierna ook (Europees) Hof). Terwijl noch de VN-verdragen, noch het EVRM expliciete verdragsrechtelijke aanknopingspunten biedt om homofobe en transfobe haatuitingen tegen te gaan, zijn ontwikkelingen in die richting – meer bepaald: uitbreiding van de beschermingsgronden tegen haatuitingen – wel degelijk te bespeuren. Deze ontwikkelingen kenmerken zich door een combinatie van, en deels een wisselwerking tussen, progressieve statenpraktijk en door dynamic treaty interpretation.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)22-33
  JournalTijdschrift voor Religie, Recht en Beleid
  Volume13
  Issue number1
  DOIs
  Publication statusPublished - 1 Mar 2022

  Cite this