HvJ beantwoordt prejudiciële vraag over uitleg Moeder-dochterrichtlijn

Loes C. van Hulten

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Op 16 november 1995 heeft AGF De Schelde nv twee verzekeringsmaatschappijen overgenomen. Op 15 september 1999 heeft een andere verzekeringsmaatschappij, Assubel-Leven nv, AGF De Schelde zelf en vijf andere verzekeringsmaatschappijen overgenomen. De door AGF De Schelde en Assubel-Leven overgenomen vennootschappen, verenigd onder de handelsnaam Allianz Benelux, beschikten over overschotten aan definitief belaste inkomsten (hierna: DBI), die overdraagbaar waren naar de volgende boekjaren. Allianz Benelux heeft deze DBI-overschotten vervolgens volledig overgedragen naar de boekjaren 2004 tot en met 2007. Deze volledige overdracht is door de Belgische belastingdienst gedeeltelijk afgewezen.

Bij de Cour d’appel de Bruxelles (Hof van beroep Brussel, België) heeft Alianz Benelux aangevoerd dat wanneer de overdraagbare DBI van een overgenomen vennootschap niet volledig op de overnemende vennootschap mogen overgaan, dit tot schending van artikel 4, lid 1, Moeder-dochterrichtlijn (Richtlijn 90/435) leidt.

De Cour d’appel heeft hierover aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld die als volgt wordt beantwoord:

Artikel 4, lid 1, Moeder-dochterrichtlijn staat niet in de weg aan de regeling van een lidstaat waarin is bepaald dat door een vennootschap ontvangen dividenden eerst in haar belastinggrondslag worden opgenomen en vervolgens hiervan worden afgetrokken tot 95%, en dat deze aftrek in voorkomend geval naar latere belastingjaren kan worden overgedragen, maar op grond waarvan in geval van overname van deze vennootschap bij een fusie de overdracht van deze aftrek slechts beperkt op de overnemende vennootschap overgaat, namelijk naar verhouding tot het evenredige aandeel van de fiscale nettowaarde van de overgenomen vennootschap in het totaal van de fiscale nettowaarde van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap.
Original languageDutch
JournalNLFiscaal
Volume2022
Issue number2284
Publication statusPublished - 24 Nov 2022
Externally publishedYes

Court cases

CourtHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Date of judgement20/10/22
ECLI IDECLI:EU:C:2022:812
Case numberC-295/21

Cite this