Individuele of collectieve schadevaststelling, een rechtseconomische benadering

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

116 Downloads (Pure)

Abstract

In het debat over individuele versus collectieve schadeafwikkeling staat vaak het perspectief centraal van een gelaedeerde die bij collectieve schadevaststelling met deels ongecompenseerde schade blijft zitten, hetgeen hij als inbreuk op zijn autonomie zal ervaren. Er zijn echter ook andere benaderingen mogelijk. In deze bijdrage komen achtereenvolgens aan de orde (1) het perspectief van potentiële gelaedeerden (die dus nog niet weten óf ze schade zullen gaan lijden, en zo ja, hoeveel), (2) het perspectief van potentiële laedentes, (3) overwegingen van risicohouding en (4) overwegingen van systeemkosten. De bijdrage laat zien dat veel argumenten in de richting van collectieve schadevaststelling wijzen.
Original languageDutch
Article number12
Pages (from-to)61-67
Number of pages7
JournalAansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S)
Volume2
Publication statusPublished - 15 Mar 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS638422:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this