Interetnische interacties in verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs : een etnografische studie in België

Lore Van Praag, Simon Boone, Peter Stevens, Mieke Van Houtte

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De laatste decennia werd de relatie tussen etnische schoolcompositie en interetnische interacties reeds vaker aangehaald in het integratiedebat. Toch werd er relatief weinig aandacht besteed aan de rol van de structuur van het onderwijssysteem. Het Vlaams onderwijssysteem, ook wel beter bekend als het watervalsysteem, groepeert leerlingen samen in verschillende onderwijs- en studierichtingen (ASO, KSO, TSO en BSO). Deze richtingen bereiden leerlingen voor op verschillende toekomstmogelijkheden en biedt hen andere toekomstperspectieven. Men wou leerlingen groeperen naargelang hun capaciteiten en interesses maar tegelijkertijd ontstond er een ongelijke verdeling van deze leerlingen naargelang hun socio-economische en etnische achtergrond. In deze studie zullen we dieper ingaan op de interetnische interactiepatronen die gevonden werden in verschillende studie- en onderwijsrichtingen. Deze resultaten zijn gebaseerd op etnografische observaties en semigestructureerde interviews in drie multi-etnische secundaire scholen in een Vlaamse stad. Onze bevindingen tonen aan dat er verschillende patronen werden gevonden in de hoogst gewaardeerde studierichtingen in het ASO, de minder gewaardeerde studierichtingen in het ASO en alle TSO- richtingen en, als laatste, het BSO. Door de specifieke etnische samenstellingen van deze klassen en de verschillende toekomstperspectieven die samenhangen met deze richtingen, konden er drie soorten van interetnische interacties onderscheiden worden: vredevolle co-existentie, interetnisch contact en conflict. De etnische klassamenstelling leek belangrijk voor leerlingen hun etnische identificatie, respect voor hun etnische identiteit en de culturele en economische bedreigingen die leerlingen ervaren.
Original languageDutch
Pages (from-to)330-339
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume5
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this