Is min keer min plus? De vormgeving van artikel 7:658 BW rechtseconomisch bekeken

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

66 Downloads (Pure)

Abstract

Preventie is in de rechtseconomie een belangrijke doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht. Het is daarom interessant art. 7:658 BW, dat de werkgever verplicht maatregelen te nemen om schade te voorkomen, rechtseconomisch te analyseren. In deze bijdrage behandel ik de argumenten die voor schuld- dan wel risicoaansprakelijkheid van de werkgever pleiten en beoordeel ik de vormgeving van art. 7:658 BW (schuldaansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast en een zware zorgplicht) vanuit rechtseconomisch perspectief. Ook werknemers moeten gedragsprikkels krijgen om schade te
voorkomen. Ik bespreek de mogelijke rol van het eigenschuldverweer, alsmede het gegeven dat de schadevergoeding, zeker bij letselschade, waarschijnlijk niet alle schade dekt.
Original languageDutch
Article number69
Pages (from-to)17-24
Number of pages8
JournalTijdschrift Recht en Arbeid
Volume2022
Issue number10
Publication statusPublished - 26 Sept 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS663567:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this