‘Is notacontrole bij derden feiten- of persoonlijk onderzoek in de zin van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. En vooral: wat zijn de gevolgen?’, Een bespreking van de uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 1 maart 2021, nr. 20

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

48 Downloads (Pure)

Abstract

Het onderzoek dat een verzekeraar verricht in vervolg op een ingediende claim kan onder omstandigheden worden aangemerkt als persoonlijk onderzoek. Daarmee komen inhoud, opzet en doel van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in beeld, alsook de gevolgen die de Hoge Raad daaraan verbindt. Auteur bespreekt een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid over dit onderwerp en zet in dat verband het juridisch kader (uitgebreid) uiteen.
Original languageDutch
Article number14
JournalAansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S)
Volume2022
Issue number2
Publication statusPublished - 26 Apr 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS638419:1

Cite this