Jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus: gescheiden, maar ook een andere rechtspositie?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

In deze bijdrage wordt onderzocht of en hoe de rechtspositieregelingen in de justitiële jeugdinrichtingen en de jeugdzorgplusinstellingen kunnen worden geharmoniseerd. Daartoe wordt geïnventariseerd welke argumenten de wetgever hanteerde voor het samen plaatsen en vervolgens scheiden van beide groepen en hoe daarnaar wordt gekeken in de internationale en Europese richtlijnen over vrijheidsbeneming van jeugdigen. Na een inventarisatie van de beginselen die leidend moeten zijn bij de tenuitvoerlegging in beide soorten jeugdinstellingen wordt bezien hoe die kunnen worden gewaarborgd bij de vormgeving van die jeugdinstellingen in de praktijk. Tot slot worden beide rechtspositieregelingen vergeleken op de omvang en het karakter van de regelingen en de regeling van de plaatsing in afzondering.
Original languageDutch
Article number9
Pages (from-to)32-38
Number of pages8
JournalTijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Volume38
Issue number2
Publication statusPublished - 2016

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this