Jeugdstrafrecht. Verhouding bijzondere voorwaarde en gedragsmaatregel cfm. Art. 77w Sr

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Bij de invoering van de gedragsmaatregel als bedoeld in art. 77w SR stond de wetgever voor ogen dat bij het bestaand van een dergelijke gedragsmaatregel, die slechts kan worden opgelegd indien de ernst van het begane misdrijf of de veelvuldigheid van de begane misdrijven of voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf hiertoe aanleiding geven en die wordt opgelegd voor de duur van minimaal zes maanden en maximaal een jaar, de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit meebrengen dat het stellen van voorwaarden die langer duren dan zes maanden of bijzonder intensief van aard zijn bij voorkeur worden toegepast in het kader van deze maatregel in plaats van in het kader van de voorwaardelijke veroordeling. Gelet op hetgeen is aangevoerd over duur en intensiteit van het behandelprogramma Seks en Grenzen, de geringe ernst van de bewezen verklaarde feiten en de beperkte mate van gevaar voor recidive, diende het hof nader te motiveren waarom deelname van verdachte, een first offender, aan dat behandelprogramma als bijzondere voorwaarde kon worden opgelegd.
Original languageDutch
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2011
Issue number529
Publication statusPublished - 2011

Court cases

TitleNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011/529
CourtHoge Raad
Date of judgement12/07/11

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this