Kamerbrief 'Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale belastingsysteem'

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In zijn brief van 14 juni 2021 aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van Financiën in op het project binnen het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de OESO waarin wordt gewerkt aan een herziening van het internationale belastingsysteem. Op basis van twee pijlers wordt beoogd te komen tot een wereldwijde oplossing voor de uitdagingen die de digitaliserende economie meebrengt voor de belastingheffing van multinationals. Pijler 1 betreft aanpassing van de regels over belastbare aanwezigheid en winsttoerekening, waardoor landen waar een multinational klanten heeft meer winstbelasting kunnen heffen, ook indien deze multinational in dat land niet fysiek aanwezig is. Pijler 2 moet waarborgen dat grote multinationals altijd minstens een minimumniveau aan winstbelasting betalen. Een minimumniveau moet belastingontwijking door internationale bedrijven en schadelijke belastingconcurrentie tussen landen inperken. De staatssecretaris is hoopvol dat hierover tijdens de aanstaande IF-vergadering (30 juli 2021 en 1 juli 2021) overeenstemming wordt bereikt. Reden hiervoor zijn de nieuwe positie van de Verenigde Staten in de onderhandelingen (NTFR 2021/1425), de overeenstemming binnen de G7 over hoe een wereldwijde oplossing er volgens deze landen op hoofdlijnen moet uitzien en de Europese Commissie die onlangs aangaf aan een IF-oplossing groot belang te hechten en ernaar te streven de gemaakte afspraken in EU-richtlijnen om te zetten (NTFR 2021/1692). Nederland, voorstander van internationale afspraken, heeft zich hier actief voor ingezet (NTFR 2021/1484, NTFR 2021/1483, NTFR 2021/397, NTFR 2020/615) en neemt met een positieve en constructieve houding deel aan de komende IF-vergadering. De Nederlandse inzet is erop gericht over beide pijlers tot overeenstemming te komen. Mocht een IF-oplossing uitblijven, dan werkt Nederland in EU-verband graag verder aan een gemeenschappelijke aanpak. Zo wordt uiting gegeven aan de moties hierover van de Kamerleden Nijboer, Van Weyenberg en Gündogan (Kamerstukken II, 2020-2021, 25087, nrs. 276-277; NTFR 2021/1744).
Original languageDutch
Article number1985
Pages (from-to)1-5
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number1985
Publication statusPublished - 24 Jun 2021

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this